• Qur'an

  In Qur'an section, we will upload translations of Qu'an in different languages. The best Urdu translation of Qur'an is "Kanzul Iman", Alhamdulillah it has been translated in many languages of the world. In this section you can also read online the great Tafaseer (Commentary) of Qu'ran, including TAFSEER-E-NAEEMI and others.

  more »

   
 • Hadith

  In Hadith section, you will be able to read online the different collections of Hadith, translation and commentary on Hadith (Sharha). We will try to upload upload Hadith with Urdu translations and Urdu Sharha of Hadiths, in scanned and unicode format, In Sha Allah.

  more »

   
 • Fiqh

  Fiqh section contains big collection of Fatawa written by Sunni Ulema (Scholars of Islam). Alhamdulillah most of the fatawa collections are brought online for the first time. You can find solution of any issue as per the guidance of Qur'an and Sunnah. It includes, Fatawa Ridawiyyah, Fatawa Amjadiyyah, Fatawa Mustafviyyah and a lot more.

  more »

   
 • Dedication

  This website is particularly dedicated to the Revivalist of Islam in the 14th century, i.e. Alahazrat Imam Ahmad Raza Khan Bareilvi Alaihir Rahmah. We want to bring online the uttermost research work being carried out over his personality and works around the globe. For further details visit "Works on Alahazrat" Section

  more »

   
 • Books of Alahazrat

  Books written by Alahazrat Imam Ahmad Raza Khan Bareilvi contain extensive research on various branches of Islamic arts & sciences. This website gives you an opportunity to explore this hidden treasure. You can dip into this sea of knowledge by visiting this section

  more »

   
 • Fatawa Ridawiyyah

  Fatawa Ridawiyyah is one of the greatest writtings of Alahazrat Imam Ahmad Raza Khan Bareilvi. The new translated version of this historical Fatawa consists of 30 volumes and more than 21000 pages. Reading this fatawa with care and memorizing the principles mentioned therein, can take the reader to a big height in Islamic Jurisprudence.

  more »

   
 • Sunni Library

  - Sunni Library is a collection of core Islamic Literature. You can read online the great work and contribution of Sunni Islamic scholars worldwide in general and by the Scholars of Sub Continent in particular.

  more »

   
Login
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
Main Menu
Themes

(2 themes)
Sunni Library > Books in Other Languages > De prominentste Imam Hazrat Abu Hanifah

De prominentste Imam Hazrat Abu Hanifah

Published by admin on 2012/10/4 (6870 reads)
Page:
(1) 2 3 4 ... 10 »

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم  

De prominentste Imam 

Hazrat Abu Hanifah رضی اللہ عنہ

 

Hadji Mohamed Juzoef Tangali

1. Inleiding

Al-Nu’man ibn Thabit al-Taymi, al-Imam Abu Hanifah is door Abu Dawoed “De Imam” en door Ibn Hajar “De Imam, die de hemel heeft aangeraakt” genoemd. Hij is in de islamitische wereld bekend als de prominentste Imam (al-imâm al-a`zam). Van de vier Ahl al-Sunnah denkscholen heeft zijn school het grootste aantal volgelingen. Hij is de eerste van de vier mujtahid Imams en heeft als troonopvolger (tâbi`i) als enige, van de vier Imams, de metgezellen Anas ibn Malik, `Abd Allah ibn Abi Awfa, Sahl ibn Sa`d al-Sa`idi, Abu al-Tufayl en `Amir ibn Wathila van de Heilige Profeet Mohammed صلي الله عليه وسلم gezien.

Hazrat Abu Hanifah is de eerste moesliem in de Islam die het optekenen van fiqh heeft georganiseerd met de indeling titels en subtitels die het gehele rechtsgebied bestrijken. Hij is begonnen met reinheid (tahara) gevolgd door gebed (salaah), een gebod dat gehandhaafd werd door achtereenvolgens alle schriftgeleerden zoals Malik, Shafi`i, Abu Dawoed, Bukhari, Muslim en Tirmizi. Al deze schriftgeleerden en hun volgelingen zijn schuldig aan hem en geven hem een deel van hun beloning, omdat hij degene is die de weg naartoe voor hen heeft geopend conform de hadith van de Profeet: “Hij die iets rechtschapen begint in de Islam wordt ervoor beloond en krijgt tevens de beloning van degene die het praktiseren tot de Dag des Oordeels, zonder dat de praktiserende er minder van wordt. Degene die iets ondeugdelijk in de Islam begint wordt gestraft en krijgt ook de straf van degene die zijn slechte stap praktiseren tot de Dag des Oordeels, zonder dat de straf van de praktiserende er minder op wordt.” Al-Shafi`i refereerde hiernaar toen hij zei: “Mensen zijn alle kinderen van Abu Hanifah in fiqh of Ibn Ishaq in geschiedenis of Malik in hadith en van Muqatil in tafsîr.”

Hazrat Al-Khatib verhaalt, gehoord hebbende van Hazrat Abu Hanifah’s student Hazrat Abu Nu`aym dat hij zei: “Moesliems moeten du`a (smeekbede) doen aan Allah ter wille van Hazrat Abu Hanifah in hun gebed, omdat de Sunan en de fiqh door hem zijn beschermd. Al-Dhahabi schreef een deel over het leven van elk van de drie prominente Imams en zei: “De beschrijving van Abu Hanifah’s leven beslaat twee boekdelen.” Zijn zoon Hammad zei tijdens de ghusl (bewassing) van zijn vader’s dode lichaam: “Moge Allah Barmhartig zijn jegens u! U bent verheven ten opzichte van wie dan ook.”

Hazrat Abu Hanifah was waarlijk een vrome man, hij weigerde Ibn Hubayra’s offer om een rechter te worden, zelfs toen hij werd geslagen. Net als Hazrat Al-Bukhari en Hazrat Al-Shafi`I reciteerde hij in iedere Ramadaan 60 keer de volledige (khatma) Heilige Qur’aan; één keer overdag en één keer in de nacht ondanks zijn leermeesterschap en overige verplichtingen. Hazrat Ibrahim ibn Rustum al-Marwazi zei: “Vier Imams hebben de volledige Heilige Qur’aan in één rak`a namaaz uitgelezen, deze zijn Hazrat`Uthman ibn `Affan, Hazrat Tamim Al-Dari, Hazrat Sa`id ibn Jubayr en Hazrat Abu Hanifah.” Hazrat Ibn Al-Mubarak zei: “Hazrat Abu Hanifah heeft lange tijd de vijf dagelijkse namaaz verricht met één en dezelfde woezoe (rituele reiniging).”

Page:
(1) 2 3 4 ... 10 »
Want to go to any specific page in this book? Simply select the required page number from the drop down menu above

Navigate through the articles
Previous article Haazier en Naazier
Rating 2.66/5
Rating: 2.7/5 (357 votes)
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.
show bar
Quick Menu