Sunni Library Section on Alahazrat Network website
Haazier en Naazier
Category : Books in Other Languages
Published by admin on 2012/10/4

Het begrip

Haazier en Naazier

van de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم

 Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

 

1. Inleiding 

Tegenwoordig laten veel geloofsgenoten (soennies) zich in de dwaling meeslepen door de anders gelovigen (bat-aqieda’s die naar de hel gaan), dat Haazier-o-Naazier van de Heilige Profeet Mohammed صلی اللہ علیہ وسلم onmogelijk is, sinds hij is overleden. Wij soennies zeggen, dat inderdaad conform de Heilige Qur'aan iedere ziel de dood zal beleven (surah al-Imraan), maar wij zeggen ook dat Allah Ta'ala de overleden personen zal doen herleven. Over het algemeen weten de moesliems (uit de ahadith), dat het gaat gebeuren op de Dag des Oordeels. Daarnaast weten de volgelingen (soennies) van de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم ook uit islamitische schriftelijke bronnen, dat voor Allah Ta'ala het niet onmogelijk is ook in het graf de mensen tot leven te brengen. Zo heeft de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم tijdens zijn verheven Miraaj Sharief (hierin geloofd de Ahmadiya ook niet) mogen aanschouwen, dat niet alleen in het graf hazrat Moesa alaihis salaam in leven was, maar ook in de hemel. Is de Dag des Oordeels, dan al geweest? Neen, dus voor Allah Ta'ala is alles mogelijk!

Dit artikel Haazier-o-Naazier is het concept waarover ik u meer wil vertellen. O soennies, laat geen bat-aqieda bij u lezingen houden, want weet zij spugen vuur en hebben geen respect voor de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم. Zij zullen u meeslepen naar de hel! Gebruik uw kostbare zintuigen en lichaamsdelen en onthoud heel goed het volgende vers.

Allah Ta'ala openbaart in de Heilige Qur'aan:

 

“Voorwaar, Wij hebben menige jinn en mens geschapen wier einde de hel zal zijn; zij hebben harten maar begrijpen er niet mede en zij hebben ogen maar zij zien er niet mede en zij hebben oren maar zij horen er niet mede; zij zijn als vee, neen zij dwalen nog meer (dan dit), zij zijn de achtelozen.” Surah al-Aa’raaf (7) vers 179

 

Moge Allah Ta'ala de soennies beschermen tegen dwaling!

 

[pagebreak]

2. De dood

Conform de Heilige Qur'aan, surah al-Imraan, zal alles komen te overlijden. Dus hebben de profeten van Allah Ta’ala ook overeenkomstig het Qur’aanvers ook het proces van de dood intrede meegemaakt. Zij werden geconfronteerd met de dood, maar dat was voor een korte duur. Tegelijkertijd werden zij door Allah Ta'ala weer tot leven gebracht zoals zij tijdens het aardse leven in leven waren. Nu zijn alle profeten van hazrat Adam alaihis salaam tot en met de laatste profeet de Heilige Profeet Mohammed صلی اللہ علیہ وسلم weer in leven.

 

Allama Baihaqi Rahmatullah Alaih had veel artikelen als bewijs materiaal verzameld over het leven van de profeten alaihis salaam na de dood.

Allama Jalaluddien Sayuti Rahmatullah Alaih heeft ook een boek geschreven op dit onderwerp en er zijn eveneens zoveel schriftgeleerden die over dit onderwerp hebben geschreven.

 

Allah Ta'ala openbaart in de Heilige Qur'aan:

 

 

“ En zeg niet van degenen, die voor Allah’s zaak zijn gedood, dat zij dood zijn; neen, zij leven, maar gij bemerkt het niet.”  Surah al-Baqarah (2) vers 154

 

 

 

 

3.  Wat zegt de Heilige Qur'aan over Haazier-o-Naazier?

Haazier en Nazier (aanwezig zijn en getuigen) wordt in de Heilige Qur'aan uitgelegd. Voordat wij dat gaan bestuderen staan wij stil bij het begrip Haazier-o-Naazier. Deze terminologie  wordt als volgt verhelderd:

HAAZIER: aanwezig zijn (fysiek of spiritueel) 
NAAZIER : zien of aanschouwen met de eigen ogen (zowel van dichtbij als van ver) 

Weet, dat voor waarlijk aanwezig zijn en aanschouwen u ‘ bewust dient te zijn van’  en ‘begrijpen’  wat u ziet. Bijvoorbeeld, een persoon Zaid is in zijn huis en kijkt naar de televisie uitzending van Joema (vrijdaggebed) uit Mekka. Hieruit kunt u afleiden, dat Zaid thuis fysiek (haazier) aanwezig is en Zaid ziet (naazier) de uitzending in zijn huis en in Mekka. Nu ziet Zaid met zijn eigen ogen, dat de imaam het Joema gebed gaat voorgaan in Mekka ondanks dat Zaid in Paramaribo zit. Over dit feit, terwijl Zaid in Paramaribo zit en kijkt naar de gebeurtenis in Mekka, heeft Zaid twee bekwaamheden nodig om getuige te worden van de gebeurtenis in Mekka. Hij moet zich ervan bewust zijn van wat hij hoort en wat hij ziet, maar ook van wat hij begrijpt van de gebeurtenis. Daarom, wanneer Zaid voldaan heeft aan de genoemde voorwaarden (aanwezig zijn en zien) samen met de bekwaamheid om de gebeurtenis te bevatten, dan zal Zaid als getuige van de gebeurtenis erkend kunnen worden.

[pagebreak]

Stel dat Zaid nu blind en doof is, dan kan Zaid niet als een realistische getuige genoemd kunnen worden, omdat hij niet voldoet aan de voorwaarden om als getuige erkend te worden. Daarom, een getuige is iemand die HAAZIER en NAAZIER is bij een gebeurtenis en de gebeurtenis volledig begrijpt.

 

Was de getuige Zaid nu fysiek aanwezig in Mekka om de gebeurtenis te aanschouwen, was hij spiritueel aanwezig of zag hij alles live via de satelliet?

 

Het is dus duidelijk, dat niemand NAAZIER kan zijn zonder ook HAAZIER te zijn, beide voorwaarden gaan samen, hand in hand. Dit is een heel belangrijke punt om te bevatten. Nu u de begrippen Haazier en Nazier samen met de definitie van getuigenis heeft begrepen, gaan wij kijken wat in de Heilige Qur'aan staat over de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم.

 

Allah Ta'ala openbaart in de Heilige Qur'aan:

 

“O Profeet, Wij hebben u als getuige, drager van blijde tijdingen en waarschuwer gezonden.” Surah al-Ahzaab (33) vers 45.

 

 

“ En wat geschiedt, wanneer Wij een getuige van elk volk zullen roepen en u als getuige tegen deze zullen brengen.”  Surah an-Nisa (4) vers 41

 

Let op! In bovenstaande verzen wordt de Heilige Profeet  getuige genoemd voor alle naties die Allah Ta'ala op aarde heeft gezet. Dan moet de Heilige Profeet  toch aanwezig moeten zijn geweest en zelf ook met eigen ogen gezien (Naazier) hebben wat gebeurd, dus is hij  nog steeds aanwezig (Haazier) na zijn aardse leven.

 

Zo zijn er veel meer verzen over dit onderwerp in de Heilige Qur'aan.

 

[pagebreak]

4. Allah Ta'ala is Haazier en Naazier

De ongelovigen zeggen, dat alleen Allah Ta'ala Haazier en Naazier is om alles op ieder moment te kunnen overzien. Dit is niet waar, omdat Allah Ta'ala niet afhankelijk is van tijd en plaats. Allah Ta'ala is eeuwig Haazier en Nazier zonder tijd en zonder plaats, want Allah Ta'ala was altijd, zelfs toen niets en ook de Noer (Licht) van de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم niet geschapen was. Toen was er ook geen tijd en plaats.

 

Allah Ta’ala Zijn attributen, namelijk Leven, Kennis, Macht en Rede zijn zonder tijd en zonder plaats. Zo zijn Allah Ta'ala Zijn attributen. Allah Ta'ala Zijn attributen zijn altijd aanwezig geweest en zal voor eeuwig blijven voortbestaan.

 

5. Imaan van Ahle Sunnat wal Jamaat

Het is het geloof van de Ahle Sunnat wal Jamaat, dat de Heilige Profeet Mohammed صلی اللہ علیہ وسلم de macht heeft gekregen van Allah Ta'ala om Haazier en Naazier te zijn. Sommige mensen zeggen, de soennies geloven dat de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم net als Allah Ta'ala aanwezig is. Dit is volkomen onjuist! De soennies geloven niet in gelijkwaardigheid van Allah Ta'ala en de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم.

 

 

 

Ten slotte, de Ulema hebben de woorden "Haazier-o-Naazier" voor de Heilige Profeet صلی اللہ علیہ وسلم gebruikt. Dit hebben zij afgeleid van onder andere de Qur’aanverzen die in dit artikel zijn gememoreerd.

 

 

Moge Allah Ta’ala de soennies beschermen!

 

Amien, soemma amien.