Azaan-oel-Khabar fie Azaan-oel-Qabar

Inleiding van de vertaler

De bad-aqieda (ongelovigen) hebben commentaar op bepaalde rituelen die gedurende de begrafenis van een moesliem worden uitgevoerd. Zij zeggen dat het haraam (verboden) is om naath, azaan en dergelijke roemrijke activiteiten te doen bij het graf. Met deze paper wil Ala Hazrat hun ongefundeerde commentaar weerleggen. 

Moge Allah Ta’ala de soennies beschermen tegen zullen afvalligen. Vraagstelling:

Wat zeggen de islam schriftgeleerden over de volgende vraag: Is het geoorloofd om de Azaan bij het graf van elk individu te reciteren?

 

Categories: