Category: Dutch

Topology by Alahazrat Imam Ahmad Raza
Schepping van de Engelen 1. In de verhandeling “Sha’boel Imaan” verhaalt Imam Baihaqi radi Allaho anho een hadith, verteld door Sayyiduna Jaabir radi Allaho anho, dat Sayyiduna Rasoelullah (sallal laaho alaihi wasallam) zei: “Toen Allah Ta’ala (Almachtige) Adam (alaihis salaam) en zijn nageslacht geschapen had maakten de engelen een opmerking, ‘O Allah! U hebt zoiets […]
1. Voorwoord van de Nederlandse vertaler Het boek dat u nu digitaal of uitgeprint leest is behoord tot de meester-collectie van de genie van het Oosten Ala Hazrat Imam-eAhle Sunnat Sheikh-ul-Islam Imam Shah Ahmad Raza Khan . Het boek verscheen ook in het Engels aan de hand van Prof. Mohammad Rafiullah Siddiqui. Menigeen student kan […]
Inleiding van de vertaler De bad-aqieda (ongelovigen) hebben commentaar op bepaalde rituelen die gedurende de begrafenis van een moesliem worden uitgevoerd. Zij zeggen dat het haraam (verboden) is om naath, azaan en dergelijke roemrijke activiteiten te doen bij het graf. Met deze paper wil Ala Hazrat hun ongefundeerde commentaar weerleggen.  Moge Allah Ta’ala de soennies […]
Imaam Ahmed Raza’s gezegende geboorte; zijn gezegende naam; roemrijke familie geschiedenis; zijn vroomheid in de kinderjaren; eerste preek; intelligentie als een kind; verbazingwekkende gebeurte-nissen in de kinderjaren.Imaam Ahmed Raza Khan radi Allaho anho was geboren op maandag 10 Shawaal 1272 A.H. (14 juni 1856)