كشف حقائق واسرار دقائق

Kashf e Ĥaqāyiq o Asrār e Daqāyiq Kashf-e-Haqaiq o Asrar-e-Daqaiq ظاہر کرنا حقیقتوں، رازوں اور باریک باتوں کو تصوف سے […]