Schepping van de Malaaikah

Schepping van de Engelen

1. In de verhandeling “Sha’boel Imaan” verhaalt Imam Baihaqi radi Allaho anho een hadith, verteld door Sayyiduna Jaabir radi Allaho anho, dat Sayyiduna Rasoelullah (sallal laaho alaihi wasallam) zei: “Toen Allah Ta’ala (Almachtige) Adam (alaihis salaam) en zijn nageslacht geschapen had maakten de engelen een opmerking, ‘O Allah! U hebt zoiets geschapen die gaan eten, drinken, samenwonen en reizen. Maakt de wereld een plaats van bewoning voor hen en laat ons de gevangenen zijn van het Hiernamaals.’ De Meest Vereerde (Allah) antwoordde, ‘Ik zal hem niet (daartoe) maken, wie door Mijn Kracht is gevormd, en in wie Ik spiritueel heb vermaakt en dan bevolen: “Wees!” en hij werd het.”

Categories: