Tag: Adhan / آذان

Shamāyim al-Ánbar fi Adabi’n Nidā’a Amām al-Minbar Shamaim ul Anbar fi Adab al Nida Imam al Minbar A great research that the second Adhan of Juma should not be given inside Masjid منبر کے سامنے نداء کے بیان میں عنبر کے شمامے مسجد کے اندر اذان خطبہ کے عدم جواز پر انتہائی محققانہ بحث 1333 […]
Inleiding van de vertaler De bad-aqieda (ongelovigen) hebben commentaar op bepaalde rituelen die gedurende de begrafenis van een moesliem worden uitgevoerd. Zij zeggen dat het haraam (verboden) is om naath, azaan en dergelijke roemrijke activiteiten te doen bij het graf. Met deze paper wil Ala Hazrat hun ongefundeerde commentaar weerleggen.  Moge Allah Ta’ala de soennies […]
Īdhānu’l Ajr fiِِAdhāni’l Qabr Idhanul Ajr fi Adhan il Qabr دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان کے جواز پر نادر تحقیق دفن کے بعد قبر پر اذان کہنے کے جواز پر مبارک فتوی A unique research on permissibly of Adhan over grave after burring the dead